Mgr. Iveta Gallová

ivagallova@gmail.com

Tvrdé a mäkké spoluhlásky

MILÝ ŽIAČIK!

Pozorne si prečítaj zadanie úlohy a označ jednu správnu odpoveď.

ko11.gif